دکتر حسین آبادی: رئیس کانون سخنگوی کانون وکلای دادگستری مرکز است

۲۰ تیر، ۱۳۹۶ 643
دکتر حسین آبادی: رئیس کانون سخنگوی کانون وکلای دادگستری مرکز است

کتر امیر حسین آبادی در نشست خبری امروز که در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد در پاسخ به خبرنگار پایگاه خبری اخبار وکالت در مورد علت ثبت نام کانون وکلای دادگستری مرکز در سامانه ایران مجوز وزارت امور اقتصادی و داریی گفت: علت این امر سامان دهی مؤسسات حقوقی ثبت شده توسط وکلای گستری و اعلام این امر بوده که کانون وکلا تنها مرجع متولی ثبت مؤسسات حقوقی است.

حسین آبادی اضافه کرد:به غير از موسساتي كه در سازمان ثبت، توسط افراد غیر وکیل ثبت شده اند ما موسساتي  داريم  كه  با اجازه  كانون وکلا ثبت شده و تعدادشان هم كم نيست كه الان هم مرتباً وکلای دادگستری تقاضاي ثبت مي دهند و مؤسسات ایشان زیر نظر کانون وکلای دادگستری ثبت مي شود.

رئیس کانون وکلا با اشاره به اینکه يكي از تاكيداتي كه رئيس جمهور در برنامه جشن استقلال  داشتند این بود كه وكلا موسسه حقوقی ثبت كنند افزود:ثبت نام كانون  وکلا در سامانه ایران مجوز برای  ساماندهي  موسسات حقوقی بوده است نه اينكه  كانون وكلا به عنوان متولی كسب و كار در این سامانه ثبت نام كرده باشد.

این حقوقدان ادامه داد: موسساتي كه وكلا ثبت  نام مي كنند با مجوز كانون وکلا و طبق اساسنامه و فرمتي است كه كانون تهيه كرده است و ما به  وزارت  اقتصاد و دارايي اعلام کردیم كه در خصوص موسسات  حقوقی صرفاً كانون وکلای دادگستری متولي است و به همین خاظر بعنوان متولي  در آن سامانه ثبت نام كرديم.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار پایگاه خبری اخبار وکالت در خصوص تصویب تعیین سخنگو توسط هیأت مدیره کانون وکلا در اوایل دوره بیست و نهم گفت: راجع به اينكه كانون وكلا سخنگو داشته باشد كلياتش به تصويب هيات مديره رسيد اما زماني كه  بحث شد كه چه كسي  به عنوان  سخنگو تعيين بشود  قرار بر اين شد كه چون رئيس كانون اشراف بيشتري از سایرین به مسائل كانون دارد خودش سخنگوی کانون وکلا باشد.

دکتر حسین آبادی افزود: در موارد خاصي هم قرار شد نمايندگاني از طرف کانون وکلا معرفي شوند ولي  اينكه  شخص خاصي سخنگوی کانون وکلا باشد، هيات مديره تا کنون مصوبه ای در این خصوص نداشته است و فرد  خاصي  را به عنوان سخنگو  جز رئيس كانون  تعيين نكرده است و اگر ضرورتي پیش آمد و هيات مديره تصويب كرد که کانون سخنگویی مستقل از رئیس کانون داشته باشد مطمئنا  ما فرد ديگری  را  بعنوان  سخنگو  در نظر مي گيريم  كه علاوه  بر رئيس كانون، ایشان نیز اطلاع  رساني كنند.

برچسب: